Om återSKAPA

återSKAPA är ett centrum för kreativt återbruk, design och utbildning.
Vi arbetar med lekfulla designprocesser för att stimulera kreativitet, fördjupa ämneskunskaper och främja miljömedvetenhet.

återSKAPA är uppbyggt kring en unik materialbank med en skapande verkstad, där vi återanvänder industrispill och annat utrensat material från företag och ger det nytt liv som skapande material.

Att skapa med spillmaterial ger fler och helt andra möjligheter, stimulerar kreativiteten och väcker naturligt frågor kring hur vi på ett bättre sätt kan ta tillvara på jordens resurser och arbeta för en hållbar utveckling.

Vi erbjuder skräddarsydda workshops i en inspirerande och överraskande miljö för pedagoger, barngrupper och företag. Vi tillhandahåller också Drop-in art för allmänheten en söndag i månaden. Här möts stora som små från alla delar av Malmö och dess kranskommuner för att umgås och skapa tillsammans.

återSKAPA finansieras idag med hjälp av ett treårigt stöd från Allmänna arvsfonden och har funnits i två år. Vi har ett tjugotal utvalda samarbetspartner som skänker material till oss.

Ni hittar oss på STPLN i Västra hamnen, Malmö.
Att skapa med spillmaterial ger fler möjligheter och är en unik tillgång för låsa 
upp invanda tankemönster hos både stora som små!